Veelgestelde vragen

Is het wijkgezondheidscentrum toegankelijk voor iedereen?

Ja. Er zijn maar twee voorwaarden.

1. Je woont in groot-Tienen (postcode 3300) bent. Dit betekent dat je hoofdverblijfplaats in Tienen is.

2. Je bent volledig in orde met je ziekenfonds.

Ik zou me graag willen inschrijven. Wat indien ik niet in orde ben met mijn mutualiteit?

In België ben je verplicht om een ziekteverzekering af te sluiten bij een ziekenfonds. Het is mogelijk dat jij, omwille van uitzonderlijke omstandigheden, hiermee (nog) niet in orde bent. Als je je toch al wil inschrijven in het wijkgezondheidscentrum, kom je best eens langs. Samen kijken we naar wat mogelijk is en zoeken we hoe je ziekenfonds wel in orde gebracht kan worden.

Ik zou me graag willen inschrijven. Wat indien ik niet in Tienen woon?

Als je niet in Tienen woont, kan je je niet inschrijven in wijkgezondheidscentrum Vierkappes. We raden je dan aan om na te gaan of er een wijkgezondheidscentrum of maison médicale is in de stad of wijk waar jij woont. Je kan hiervoor terecht op de website van de Vereniging van Wijkgezondheidscentra of van de Fédération des Maisons Médicales.

In het wijkgezondheidscentrum hoef ik niet te betalen voor mijn consultaties. Hoe kan dit?

Dit komt omdat wij per maand, per patiënt, een vast bedrag (ook wel forfait genoemd) ontvangen van het ziekenfonds waarbij de patiënt aangesloten is. Dit wordt ook wel het “forfaitair systeem” genoemd. Het is voor ons dus erg belangrijk dat je als patiënt in orde ent en blijft met je ziekenfonds.

Als ik op consultatie ga bij een andere zorgverstrekker, word ik dan terugbetaald?

Als je naar een andere huisarts, kinesitherapeut of verpleegkundige gaat tijdens de openingsuren van Vierkappes (tussen 8u en 19u), dan krijg je deze consultatie niet terugbetaald door het ziekenfonds en ook niet door het wijkgezondheidscentrum.

 

Heb je dringend een arts nodig als Vierkappes gesloten is? Bel dan naar de huisartsenwachtpost: 016 36 30 00. Je betaalt de consultatie aan de arts en komt nadien met het betaalbewijs naar het wijkgezondheidscentrum. Wij betalen aan jou terug wat het ziekenfonds je normaal gezien zou terugbetalen. Het remgeld betalen we je niet terug.

 

Heb je dringend een arts nodig terwijl je niet in 3300 Tienen bent? Dan mag je daar naar een andere arts gaan. Je betaalt de consultatie aan de arts en komt nadien met het betaalbewijs naar het wijkgezondheidscentrum. Wij betalen aan jou terug wat het ziekenfonds je normaal gezien zou terugbetalen. Het remgeld betalen we je niet terug.

Wat met een bezoek aan een specialist?

Het forfaitair systeem heeft alleen betrekking op de huisarts, de kinesitherapeut en de verpleegkundige. Wanneer je een specialist raadpleegt, zal dit volledig terugbetaald worden door het ziekenfonds. We raden je wel aan om eerst een afspraak te maken bij de huisarts in het wijkgezondheidscentrum alvorens je een specialist raadpleegt. Zo is er een betere opvolging van je medisch dossier en krijg je, in een aantal gevallen, een hogere terugbetaling door het ziekenfonds.

Ik was opgenomen in het ziekenhuis en heb nazorg nodig. Hoe moet dit?

Vermeld in het ziekenhuis dat je in Wijkgezondheidscentrum Vierkappes ingeschreven bent. In het ziekenhuis krijg je papieren mee voor de huisarts, kinesitherapeut of verpleegkundige. Kom met deze papieren langs op het wijkgezondheidscentrum. Krijg je geen papieren mee, neem dan ook contact met ons.

Wij organiseren de nazorg voor jou.

Krijg ik altijd dezelfde huisarts op het wijkgezondheidscentrum?

Als je een afspraak maakt, dan kan je altijd kiezen bij welke huisarts je dit wil. Het is echter best mogelijk dat je de dag zelf geen afspraak meer kan krijgen bij de arts van je keuze. Je kan dan bij een andere aanwezige arts terecht.

We raden onze patiënten die vaak langskomen (bijv. omwille van een chronische aandoening) aan om een vaste huisarts te kiezen. Op die manier is het makkelijker om afspraken te maken over de opvolging van je ziekte.

Belangrijk om te weten is dat het wijkgezondheidscentrum werkt met een gedeeld medisch dossier. Alle zorgvestrekkers in het Wijkgezondheidscentrum kunnen de informatie uit jouw dossier consulteren indien nodig.

Wat met labo onderzoeken?

Labo-onderzoeken betaal je aan het labo. Het labo stuurt een factuur naar je thuisadres. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je je bloed hebt laten onderzoeken bij de huisarts of verpleegkundige in het wijkgezondheidscentrum.

Kan de huisarts ook op huisbezoek komen?

We geloven dat we je beter kunnen onderzoeken en behandelen in het wijkgezondheidscentrum dan thuis. We vragen je dan ook om naar het centrum te komen voor je afspraak. Lukt dit echt niet? Bel dan ’s ochtends zo vroeg mogelijk om een huisbezoek aan te vragen.

Wat als ik ontevreden ben?

We vinden het belangrijk dat je je comfortabel voelt in het wijkgezondheidscentrum. Als je niet tevreden bent, spreek je zorgverlener hier dan gerust over aan. Wil je graag een klacht formuleren, dan kan dit bij de coördinator van het wijkgezondheidscentrum via mail of via ons klachtenformulier. We behandelen je klacht met zorg. Ten laatste binnen de veertien dagen zal je een antwoord ontvangen.

Wat als ik me wil uitschrijven?

Het kan zijn dat je er niet langer kiest voor zorg in het wijkgezondheidscentrum. We vinden het jammer om patiënten te zien vertrekken, maar je kan je steeds uitschrijven wanneer je dat graag wil. Hoe dit precies in zijn werk gaat, vind je hier.

Ik ben gescheiden. Kan ik mijn kinderen inschrijven?

Alleen de ouder bij wie de kinderen op het ziekenboekje staan, mag de kinderen inschrijven. Je moet de andere ouder wel inlichten over deze inschrijving, want als je kind naar een andere huisarts gaat, is er geen terugbetaling meer vanuit het ziekenfonds. De andere ouder mag ook naar het wijkgezondheidscentrum komen wanneer je kind zorg nodig heeft.

FrenchEnglish